top of page
Indija2020.jpg

Veselīga uzņēmuma izaugsme

Uz šo brīdi Agnese ir palīdzējusi:

  • veikt veiksmīgus īpašumu pārdošanas darījumus,

  • veikt ienesīgus investīciju darījumus,

  • uzlabot dārgu produktu funkcionalitāti ar jauniem risinājumiem,

  • palīdzējusi novērst būtiskus trūkumus jaunos izgudrojumos,

  • izvēlēties labāko starptautisku produktu noieta tirgu ASV uzņēmuma izaugsmei, krīzes pārvarēšanai,

  • novērst būtiskas problēmas liela uzņēmuma pastāvēšanai.

  • Individuāli ir sniegta palīdzība neskaitāmu uzņēmumu vadītājiem novērst privāta un darījuma rakstura problēmas.

Ir labi zināms, ka veiksme un neveiksme uzņēmējdarbībā ir atkarīga no būšanas pareizajā laikā un pareizajā vietā. Tas nozīmē spēju pieņemt pareizus lēmumus.

Pareizus lēmumus uzņēmumā palīdz pieņemt analītiskā nodaļa, kas regulāri apkopo visu iespējamo informāciju un vēro tendences.

Vienlaicīgi zināms, ka neviena analītiķa prognozes nav universālas un precīzas. Jo pastāv vienmēr neparedzamie apstākļi. Situācijas kad notikumi attīstās pretēji prognozēm.

Ikdienā regulāri redzam, ka vienam uzņēmumam viss izdodas, bet blakus līdzīgam, neskatoties uz lieliem pūliņiem neveicas nemaz. It kā vienādas situācijas, tomēr rezultāts ir nevienlīdzīgs.

Priekšlikuma piemērs uzņēmuma attīstībai.

Reizi nedēļā (vai reizi divās nedēļās, vai reizi mēnesī), pie jums uz vienu dienu brauc Agnese palīdzēt jautājumos, kas var būtiski ietaupīt, vai ievērojami nopelnīt lielus līdzekļus.

Iepazīsti jomas, kuras Agnese var palīdzēt uzlabot:

# Labākā komanda! Personāla izvērtēšana. Ietver visu darbinieku patieso raksturojumu. Viņu stiprās un vājās puses. Labāku pieeju konkrētā darbinieka motivācijai (jo katru cilvēku darbībai motivē citas vērtības). Labāku darba apstākļu piemērošana produktivitātes celšanai. Darbinieka potenciāla novērtēšana. Kurš, kuram amatam ir atbilstošs, kuram būs labāki rezultāti atsevišķās jomās. Kurš darbinieks uzņēmuma attīstībai ir traucēklis (demotivē citus, nav ieinteresēts patiesi strādāt, destruktīvi ietekmē uzņēmuma vidi).

Šī darbība palīdzēs jūsu uzņēmumā izveidot labāko komandu visu mērķu sasniegšanai. Katrs cilvēks atradīsies savā vietā. Nebūs lieku cilvēku. Katrs būs apmierināts ar attieksmi pret sevi un motivēts rīkoties.

# Labākā komanda 2! Viss augstāk minētais izvērtējot jaunu darbinieku pieņemšanu. Kurš no visiem kandidātiem patiesi ir labākais.

# Labākais produkts! Esošā produkta/pakalpojuma analīze. Stiprās un vājās vietas. Kā piedāvājumu/produktu uzlabot. Kas ir tas, kas cilvēkus līdz galam neuzrunā? Kā saprast kas cilvēkiem patiktu vairāk. Mērķauditorijas izvērtēšana. Darbības valsts izvērtēšana (attīstoties, kuros tirgos labāk doties, kur nē).

# Labākais produkts 2! Viss augstākminētais ieviešot jaunu produktu/pakalpojumu.

#Labākais sadarbības partneris! Potenciālo un esošo sadarbības partneru izvērtējums. Viņu uzticamība, godaprāts, riski kas jāņem vērā. Ne vienmēr noslēgts darījums ir veiksmīgs darījums. Un gadās, ka šķietami neveiksmīgs darījums patiesībā kļūst par labāko.

# Labākā vieta darbībai! Vietai ir nozīme! Ne tikai ģeogrāfiski kur atrodaties, bet arī telpai, kā tādai. Uzņēmuma telpas var būt tādas, kuras cilvēkos rada nospiestības sajūtu, depresīvu noskaņojumu un tamlīdzīgi. Ir telpas, kuras iedvesmo. Un tas nav atkarīgs no izskata. Tā ir enerģētika, kura bieži netiek sajusta sākotnēji, vai tiek pārprasta. Citiem var pat ļoti patikt tāda telpa, bet lielāko daļu cilvēku tā atgrūdīs.

a)      Priekšlikums izvērtēt esošās telpas un sakārtot tajās enerģētiku, lai uzturēšanās būtu patīkama. Telpas regulāri fiziski tiek mazgātas, bet enerģētiski tajās gadiem turpina uzkrāties negatīvā informācija.

b)      Jaunu telpu izvērtējums darbībai, vai investīcijām. Atrašanās vieta, enerģētika.

c)      Īpašuma enerģētiska sakārtošana ātrākai/veiksmīgākai realizācijai.

# Labākais vadītājs! Vadības stipro un vājo vietu izvērtējums ar mērķi personiskajai izaugsmei. Ko no jums sagaida kolēģi, padotie, klienti, partneri? Kā viņi jūs patiesībā vērtē? Kādas vadītāja kvalitātes ir nepieciešams mazināt, kādas attīstīt, lai uzņēmējdarbība būtu veiksmīgāka?

Gandrīz vienmēr mūsu panākumus nosaka tas cik daudz esam apguvuši dzīves mācības. Tālāk uz priekšu, vai straujāk uz priekšu virzīties mums neļauj situācijas, kuras neesam izpratuši. Ir nepieciešams mainīt attieksmi pret kādu dzīves sfēru. Pašam to saprast, ieraudzīt ir vissarežģītākais izaicinājums. Mēs labi zinām, kā rīkoties citiem, bet savas kļūdas neredzam. Agnese palīdzēs ieraudzīt un mainīt.

# Uzņēmuma mērķu izpratne! Labs ir uzņēmums kura mērķi ir augstāki par tīro peļņu. Šāds uzņēmējs ir vērtīgāks sabiedrības, tuvinieku, darbinieku, partneru un arī Radītāja acīs.

Palīdzība uzstādīt/izprast augstākus mērķus darbībai.

Atbildīgs uzņēmējs.

Uzņēmums ar pievienoto vērtību

Uzņēmums ar visaptverošu skatījumu uz savu darbību. Uz spēju dot iespējami lielāku pienesumu pasaulei.

# Saprast sevi, saprast pasauli. Darbiniekos bieži valda tukšuma sajūta, depresija, destruktīvas domas, grūti periodi dzīvē. Tas gandrīz vienmēr ir dēļ nespējas gūt atbildes uz būtiskiem jautājumiem, vai arī kļūdaina skatījuma uz esošo situāciju.

Iespēja veidot lekciju/sarunu/diskusiju/jautājumu-atbilžu sesijas. Jebkurā formātā un līmenī. Par jebkurām tēmām.

Var vadības līmenim, var visam kolektīvam, var atsevišķi vieniem un atsevišķi otriem.

Pamata sarunas uzņēmuma vidē būtu personības izaugsme, mērķu sasniegšana, pašmotivācija, veselīgs dzīvesveids, prāta sakārtotība, miers, koncentrēšanās spēja, būšana augstā enerģētiskā līmenī.

Blakus tēmas, jebkuras. Visuma likumi u.t.t.

# Enerģētikas sakārtošana. 99.9 % cilvēku ir zemapziņas radīti bloki, kuri ir redzami enerģētikā. Tie būtiski ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Tie neļauj realziēties skaistiem notikumiem mūsu dzīvēs, tie var izraisīt fiziskas saslimšanas, neveiksmes, nelaimes gadījumus, ietekmē attiecības ar līdzcilvēkiem, vai neļauj būt veiksmīgiem partnerattiecībās.

Ja uzņēmumā visi darbinieki un vadība būs ar sakārtotu enerģētiku, brīva no zemapziņas blokiem, brīvu enerģētikas plūsmu, attiecīgi uzlabosies visas uzņēmuma sfēras. Gan savstarpējās attiecības, gan katra indivīda produktivitāte, Katra indivīda veiksme, noskaņojums.

Enerģētikas sakārtošana sniedz arī atbildes cilvēkam par viņa stiprajām un vājajām pusēm, kā arī par sfērām, kurās ir īpaši talanti.

# Vingrinājumi pašizaugsmei. Iespēja vadīt kopīgas/individuālas nodarbības ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti. Meditācijas/uzdevumi zemapziņai. Iekšēja miera iegūšana, koncentrēšanās spējas uzlabošana, enerģijas palielināšana, motivācijas iegūšana, pašapziņas celšana, attiecību uzlabošana kolektīvā u.c.

Vienas dienas piemērs ar Agnesi tavā uzņēmumā.

Plkst. 9.00 Izaugsmes lekcija/saruna ar darbiniekiem. Atbildes uz jautājumiem. (skatīt aprakstu augstāk)

9.45 Kopīga prakse motivācijai,izaugsmei. (skatīt aprakstu augstāk)

10.00 Uzņēmuma darbinieku izvērtējums/atlase (skatīt aprakstu augstāk)

11.00 Sadarbības partneru izvērtējums/izvēle. (skatīt aprakstu augstāk)

13.00 Esoša/jauna produkta izvērtējums. Priekšlikumi uzlabošanai. (skatīt aprakstu augstāk)

14.00 Attīstības stratēģijas izvērtējums. Ieguldījumi/tirgi/nākotnes vīzijas radīšana. (skatīt aprakstu augstāk)

15.00 Individuāls darbs ar konkrētu vadītāju/darbinieku. Konsultēšana privāti. (skatīt aprakstu augstāk)

* P.S. Agnese nenopelnīs jūsu vietā, viņa ļoti palīdzēs izvairīties no kļūdām un izdarīt labākās izvēles. Tas kopsummā var dot vairāk, kā var domāt. Tā nav loterija, tie ir pārdomāti lēmumi un aktīvs darbs.

Agnese Ziediņa, dziedniece, gaišreģe,
personības izaugsmes konsultante
Pieņemu Rīgā, pie Jums personiski, vai izmantojot skype
Par visām iespējām skatīt sadaļu "Par Mani".
 
Kontakti lapas apakšā!
 

Business Plan

Writing A-Z

 
FREE COURSE
(Valued at $250)
 

Learn all you need in order to create a

stellar business plan for your endeavor!

bottom of page