top of page
Search

Jautājumi par realitāti

Jautājums.

Sveicināts, Jāni. Saki, lūdzu . 1 Vai ieraudzīt realitāti, 2 iegūt apskaidrību, 3, sasniegt meditācijas stāvokli - šie trīs ir viens un tas pats vai atšķiras cits no cita? Paldies.


Atbilde J.Z.

Sveiks. Var teikt, ka tas ir viens un tas pats. Šim visam, pirmkārt ir atšķirīgi dziļuma līmeņi. Sākot no pavisam nedaudz, līdz pilnībai. Otrkārt, katrs cits cilvēks ar šiem vārdiem var saprast pavisam kaut ko citu. Piemēram, izpratne par jēdzienu meditācija mēdz būt atšķirīga, tāpat par citiem terminiem.


Jaut.

Apgaismība , tad saprotu, ka ir pilnīga. Var būt arī dažāda līmeņa apgaismības?


J.Z. Viss atkarīgs no tā, ko kurš ar šo vārdu saprot. Ir ļoti daudz cilvēku kuri uzskata sevi par apgaismotiem. Līdz pilnībai tur patiesībā ir ārkārtēji tālu.

Tai skaitā esmu dzirdējis to savā virzienā. Ir tādi kuri runā, ka esmu apgaismots. Es saku, ka pilnīgi noteikti neesmu. Attiecīgi, viņu sapratne par šo terminu ir cita.


Jaut.

Ja atoms sastāv no 99.9999 % tukšuma vai tumsas, tad šis 0,0001 varētu būt gaisma vai kas tāds. Vai nevar būt tā, ka jo augstāks apziņas līmenis jo vairāk gaismas? Piemēram, Kristus vai Vāsišthas atomā būtu 100% gaismas.? Ja reinkarnējamies cik tur miljoniem reižu, tad it kā loģiski.


J.Z. Vai tad apziņai ir atomi?


Jaut.

Nē, protams. Vai augstākā apziņa var ienākt tumšā ķermenī?


J.Z. Ir tikai viena apziņa. Nav divu.


Jaut.

Kas ir šis 0,00001 proc? Gaisma? Ja pareizi sapratu tad šis 99,99999 proc ir enerģija, enerģiju neredz - tukšums it kā vai tumsa.


J.Z. Sākumā ir jāsaprot no kura skatupunkta Tu raugies. Tu piemini Kristu, Vāsišthu, fiziku... Tie katrs raugās uz pasauli atšķirīgi

Vāsišthas gadījumā, viss ir līdzvērtīgs sapnim,kuru pieredz apziņa. Sapnim nav atomu, tukšumu....


Jaut. Ja raugas uz patiesību no dažādiem skatpunktiem, tiem būtu jānonāk pie vienota slēdziena?


J.Z. Apmēram tā arī ir. Galējā rezultātā tiek ieraudzīts, ka viss sastāv no viena. Fiziķi saka, ka viss sastāv no atomiem, vai smalkāk skatoties no kvantiem u.t.t. Jēzus saka, ka viss ir mīlestība. Matemātiķi, ka viss ir skaitļos. Psihologi, kolektīvā Virsapziņa...


Jaut.

Kā vērtē Ošo autobiogrāfiju grāmatu?


J.Z. Neesmu lasījis. Kā zināms, es par vērtīgāko prakses veidu saskatu Soundwave kriya. Attiecīgi visas citas man zināmās metodes uzskatu par efektīvām, bet tomēr mazāk, vai pat būtiski mazāk.


Jaut.

Online lekcijas, kursi nav padomā pašam?


J.Z. Šobrīd ir individuāli online pieejama apmācība. Kaut kad nākotnē varētu būt ne tikai individuāli.Comments


Escape to Paradise 1_edited.jpg
bottom of page