Search

Viss ir viens. Brīvība.


Ir divi veidi, kā pieredzēt savu dzīvi. Viens no veidiem ir šeit (uz zemes) izplatītākais, duālais. Mēs katrs atsevišķi sevi uztveram, kā individualitāti, līdz ar to esam nošķirti no visa pārējā. Nošķirti no citiem cilvēkiem, no dabas, Visuma, visa. Būšana prāta, Ego varā.

Šāda pieredze mums dod iespēju izdzīvot dažādus prāta pārdzīvojumus, ciešanas un protams arī cilvēciskās laimītes, priekus.

Otrs veids, kā pieredzēt dzīvi ir neduālisms. Būt vienotībā ar visu. Just citus, dabu, Visumu, visu, kā sevi pašu. Nekas bez izņēmumiem nav nodalīts no Tevis. Viss esi Tu, vai viss ir Visums. Ego, prāta atstāšana malā, nepielietošana.

Tā ir pilnīgi atšķirīga pieredze. Pieredze, kurā valda vārdos neieliekams, pārcilvēcisks iekšējs miers, prieks, laime, absolūta eiforija.

Titulbildē lasāma Agneses atziņa par šo neduālo pieredzi.

Šis stāvoklis cilvēkam atnāk spontāni, kad ir tam gatavs. Individuāls ir šīs pieredzes ilgums, dziļums un spēja tajā atgriezties, noturēties.

Manuprāt, svarīgi ir iegūt pārliecību, ka šis visa vienotības stāvoklis ir reāls, patiess, pastāvošs, vērtīgs un vajadzīgs. Ar šādu pārliecību mēs dodam sev iekšēju atļauju sākt pietuvoties šim svētīgajam, atbrīvojošajam, pilnīgas pašpietiekamības, saldas eiforijas stāvoklim- Esībai.


Snowy Mountain.png