Search

Agneses īpašības


Kāds Krievijas uzņēmums, lūdza, lai atsūtu informatīvu aprakstu par Agnesi.

Aprakstīju visu ko uz šo brīdi atcerējos, ko pats personīgi esmu pieredzējis, esot kopā ar Agnesi. Katrai šai Agneses īpašībai apakšā ir reālas neskaitāmas situācijas/notikumi, ko esmu piedzīvojis.

Agneses īpašības.

Ar fizisko redzi Agnese:

# Redz enerģiju plūsmas (cilvēkos, dzīvniekos, dabā)-un strādā ar tām, spēj no enerģijām saņemt un nodot informāciju, var sakārtot enerģētiku cilvēkiem, uzlādēt ar gaismas enerģiju upes, ezerus, dzeramo ūdeni, tai skaitā radīt dziedniecisku ūdeni. Var uzlādēt ar enerģiju kokus, dzīvniekus. Māca cilvēkiem strādāt ar enerģijām, lai spētu sev palīdzēt patstāvīgi.

# Redz mirušos- un spēj ar tiem sazināties, saņemt un nodot informāciju, spēj tos atbrīvot no piesaistes pie zemes un „aizsūtīt” uz „debesīm”. Var sazināties ar jebkuru mirušu personu un saņemt no tās informāciju.

# Redz Sargeņģeļus- un strādā kopā ar tiem, spēj saņemt un nodot informāciju tiem. Māca cilvēkiem saziņu ar eņģeļiem.

# Redz dēmoniskas būtnes-spēj saņemt un nodot tām informāciju, spēj cilvēkus/īpašumus atbrīvot no šīm būtnēm.

# Redz lāstus-spēj saņemt un nodot informāciju tiem, spēj atbrīvot cilvēkus/īpašumus no tiem. Spēj redzēt un aprakstīt lāsta pasūtītāju un tā motīvus.

# Redz kas notiek īpašumos, kuros nekad nav bijusi- spēj pieslēgties īpašumiem un aprakstīt to iekštelpas vizuālā līmenī, spēj noteikt īpašuma enerģētiku, vai tajā ir labvēlīgi, vai nelabvēlīgi atrasties, dzīvot, veikt darbību. Vai īpašumā ir kādas dēmoniskas būtnes, lāsti, mirušie.

# Redz ar aizsietām acīm apkārtni.

# Redz pagātnes notikumus-redz notikumus īpašumos, cilvēku dzīvēs u.t.t. kas ir notikuši sen atpakaļ.

# Redz nākotnes notikumus-precīzāk sakot, iespējamāko nākotnes variantu uz šo brīdi. Spēj ieteikt, kura izvēle cilvēkam ir labvēlīgāka, veiksmīgāka nākotnē, ilgtermiņā. Augstskolas, darba vietas, partnera izvēle starp vairākiem variantiem.

# Redz notikumus tagadnē (piemēram, kur atrodas konkrēts cilvēks šajā brīdī, ko dara)

# Spēj redzēt citu planētu iemītniekus un sazināties ar tiem, saņemt informāciju.

# Spēj saņemt informāciju un nodot to dzīvniekiem, augiem, dabai.

# Spēj saņemt un nodot informāciju priekšmetiem. Piemēram, lietotā automašīnā redzēt kas ir risinājies, just tās vājās vietas, automašīnas rakstura īpašības.

# Redz savas un citu cilvēku iepriekšējās dzīves. Māca tās ieraudzīt citiem cilvēkiem patstāvīgi. Māca, kā caur ieraudzīto iepriekšējās dzīvēs mainīt savu šo dzīvi.

# Redz cauri priekšmetiem (piemēram, kāršu otru pusi).

# Sapņos redz nākotnes notikumus (ne tikai sapņos).

# Jūt cilvēku emocionālo pasauli/domas/attieksmi/nolūkus- pateicoties tam spēj pateikt cilvēku dziļāko būtību un sniegt rekomendācijas par cilvēka piemērotību amatam, sadarbībai, kopdzīvei, vai sniegt rekomendācijas, kā labāk ar konkrēto cilvēku sadzīvot/risināt jautājumus.

# Saņem informāciju par praktiski jebkuru jautājumu-līdz ar to var sniegt konsultācijas uz cilvēka aktuālajiem dzīves jautājumiem, jebkurā sfērā.

# Spēj dziedināt cilvēkus, dzīvniekus, dabu.

# Spēj sazināties (saņemt un nodot informāciju) ar augstāk attīstītām būtnēm, kā garīgie skolotāji ...

P.s. Nepiemīt spēja izmantot šīs „spējas” personiskā labuma gūšanai.

Visām šīm „spējām” ir robežas, robežas uzliktas no „augšas”, jo ne vienmēr Agnese drīkst kaut ko ieraudzīt, vai kādam palīdzēt.

Šeit aprakstītais ir mana personiskā pieredze, ar ko esmu saskāries ikdienas dzīvē un darbā.


Indija2020.jpg