Search

Dieva daudzās izpausmes


Raksts tapis, kā kopsavilkums no dažādām savstarpēji nesaistītām sarunām ar Agnesi. Tas nav pilnvērtīgs, bet gan virspusējs izklāsts. Pilnvērtīgākai informācijai būtu nepieciešams, lai Agnese konkrēti strādātu ar šo jautājumu un saņemtu pilnīgāku informāciju. Pagaidām tas nav noticis. Kā jau minēju, šeit aprakstu tās informācijas druskas, ko esmu apkopojis, no laika gaitā dzirdētiem izteicieniem.

Dievs šajā rakstā ir domāts, augstāks spēks, kam piemīt spēja ietekmēt cilvēku dzīvi. Kaut ko radīt-dot, vai kaut ko atņemt, ļaut, vai liegt –atbilstoši augstākā godīguma principam.

Planētas:

Par šo visvairāk un pilnvērtīgāk tiek runāts Vēdiskajā astroloģijā. No Agneses teiktā par planētām var pieminēt to, ka tām piemīt ietekme uz cilvēku dzīvēm, katrai no tām ir savas īpašības. Ne viena no tām nav laba, vai slikta, bet katra pilda noteiktu funkciju. Planētām var pielabināties un tas reāli strādā, jo tās ir dzīvas būtnes, apveltītas ar augstāku intelektu, kā Agnese saka- Dieviņi. Pielabināties tām var veicot rituālus, skaitot mantras atbilstošas planētai. Piemēram, Saturna labvēlību var iegūt sestdienās, barojot vārnas.

Lūdzu, lai Agnese sazinās ar Saturnu. Atbilde bija, jā, Saturns atmaigs pret cilvēku, tā dotās mācībstundas nebūs tik skarbas, ja cilvēks tam sniegs savu uzmanību ar lūgšanām, mantrām, vārnu barošanu tieši sestdienā.

Planētas ietekmē, ne tikai katru cilvēku atsevišķi, bet gan kopumā, tādā vai savādākā veidā, tām ir ietekme uz visu Visumu.

Svētie:

Ir daudz, dažādu svēto, kuri ir sasnieguši augstu garīgo realizāciju. Zināmākie ir Jēzus Kristus, Gautama Buda... Par svētajiem šeit tiek uzskatīti tie, kuri ir bijuši cilvēku ķermenī uz zemes un caur garīgām praksēm realizējuši sevī augstāko potenciālu, kā rezultātā kļuvuši par garīgajiem skolotājiem. Bieži vien tiem piemīt cilvēka prātam neaptveramas pārdabiskas spējas. Piemēram, tie var spēt materializēt savu ķermeni vairākās vietās vienlaicīgi, materializēt, dematerializēt priekšmetus, pārvaldīt laikapstākļus, dziedināt, redzēt nākotni/pagātni, nejust aukstumu/karstumu/izsalkumu/slāpes, apturēt elpošanu un būtiski palēnināt sirdsdarbību.

Pastāv viedoklis, ka mums redzamo materiālo pasauli arī ar savu nodomu ir materializējuši augsti attīstīti Jogi, līdzīgi tam, kā mēs spējam sarakstīt romānus ar tur eksistējošiem dabasskatiem un dzīvesstāstiem.

Agnese (un arī es) par savu skolotāju uz šo brīdi ir izvēlējusies Mahavataru Babadži. Pastāv uzskats, ka viņš ir bijis skolotājs Jēzum Kristum. No Babadži Agnese saņem informāciju par praksēm, kuras viņai un citiem var palīdzēt atbrīvoties no negatīvās karmas, par garīgai izaugsmei pareizāku dzīvesveidu, domāšanas veidu.

Skolotāji/svētie mums var palīdzēt attīstībā, mērķu sasniegšanā, atbilžu iegūšanā. Saziņa ir iespējama caur lūgšanām (lūgšana, jāsaprot, kā dziļas sarunas ar augstāko procesa apzīmējums- ne kā sauciens pēc vēlmju piepildījuma), mantrām, meditāciju.

Indiešu Dievības:

Ir daudz dažādu Dievību. No Agneses saprotu, ka tām ir dažādas izcelsmes. Tai skaitā cilvēku kolektīvās domas radītas, kad tūkstošiem cilvēku piesauc izdomātu Dievu tūkstošiem gadu, tādejādi radot enerģijas kopumu ar spēju ietekmēt cilvēku dzīves, palīdzēt, piepildīt vēlmes.

Dievībām piemīt dažādas rakstura iezīmes. Citas ir atsaucīgākas, citas prasīgākas, citas pieprasa precīzu rituālu ievērošanu, citas ir pielaidīgākas. Dievībām piemīt dažādas ietekmes sfēras un atbildība.

Enerģijas:

Kopumā, Agnese saka, ka viss ir enerģija. Šeit mēs līdz šim apskatījām dažādas enerģētiskas būtnes, kuras ir nodefinētas konkrētā apzīmējumā ar konkrētām īpašībām. Tomēr, vēl cilvēki mēdz runāt atsevišķi par enerģijas plūsmām, kā tādām. Piemēram, Kundalini, Chi, Prāna... To ir daudz, dažādu un arī katrai no tām ir sava funkcija, īpašības un ietekme. Bez Visuma enerģijas klātbūtnes, dzīvība nav iespējama, ja tās ir maz, tad arī cilvēks ir mazaktīvs, ja tās ir daudz, tad cilvēkam piemīt milzu darbaspējas, spēja ietekmēt lielus notikumus, paveikt vērienīgus darbus. Ar visām enerģijām ir iespēja strādāt, tās vadīt, pielietot.

Citu planētu iemītnieki:

Dvēseles var pārdzimt uz nosacīti augstākām, vai zemākām planētām atkarībā no dvēseles attīstības līmeņa. Augstāku planētu iemītnieki priekš mums uz zemes arī var tikt uzskatīti par augstākiem, vai ne tik augstiem Dieviem (jeb Pusdieviem). Augstāku planētu iemītniekiem, piemīt spēja sazināties telepātiski, radīt ar domu, pārvietoties pa Visumu, ietekmēt notikumus uz citām planētām (piemēram, novērst fatālas katastrofas, vai veicināt intelektuālo/garīgo attīstību).

Sargeņģeļi:

Agnesei labāk patīk tos dēvēt par mūsu pavadoņiem. Par cilvēku augstāk attīstītas būtnes, kuru uzdevums ir pieskatīt, sargāt, virzīt cilvēku. Sarunājoties ar tiem, veidojot komunikāciju, attiecības ar tiem, varam iegūt lielāku atbalstu, pašatdevi no eņģeļu puses. Tehnikas saziņai un attiecību veidošanai ar tiem plašāk aprakstītas Agneses darba materiālā „Sarunas ar Sargeņģeli”. Sargeņģelis ir tuvākā cilvēkam augstākā garīgā būtne. Līdz ar to, ievērojot garīgo hierarhiju, gandrīz viss iet tieši caur viņu.

Kristietības Dievs: tiek uzskatīts par visa radītāju. Nav bijušas padziļinātas sarunas tieši par šo Dievu. Ir bijis šāds izteikums: Kristiešu lūgšanas lielākoties aiziet pie katra atsevišķā cilvēka Sargeņģeļa, neatkarīgi vai cilvēks tic, vai netic tam. Tālāk Sargeņģelis rīkojas savas kompetences ietvaros.

Pieļauju, ka situācija ar lūgšanām ir savādāka, ja tiek lūgts caur Jēzu Kristu, Jaunavu Mariju, vai kādu citu svēto. Tad iestājas tas princips, kas ir aprakstīts sadaļā par svētajiem.

Visums:

To ko kristieši sauc par Dievu, Agnesei patīk dēvēt par Visumu. Visums ir visa apjaušamā un neapjaušamā kopums, viena milzīga enerģētiska kopsumma.

Atšķirībā no kristīgā uzskata Visums iekļauj sevī visu balto un tumšo, seno un jauno, mazo un lielo, tuvo un tālo, labo un slikto... Informācijas gigants, kas nemitīgi aug bagātinoties ar visu Visumā nemitīgi notiekošo informāciju. Nemitīgi radot un iznīcinot/transformējot pats sevi. Visums ar noteiktu kārtību un likumiem, kurā viss var pastāvēt tādā formā, kā ir.

Zinot likumus un kārtību, rodas iespēja dzīvot atbilstoši tiem, tādejādi pilnveidoties un doties izaugsmes, ne iznīcības virzienā.

Pēc maniem novērojumiem, visa Visuma uzbūvi vistuvāk tam, kā informāciju saņem Agnese apraksta Vēdiskās kultūras literatūra.

Cilvēks augstāk par visu:

Kā redzams ir daudz būtņu, enerģiju, kuras ir augstākas par cilvēku, līdz ar to ietekmējot mūsu dzīves. Kamēr cilvēks atrodas zemā attīstības līmenī, tikmēr viņu baksta un virza viss iespējamais, gan planētas, gan eņģeļi, gan karma... Tomēr cilvēks var sasniegt tādu attīstības līmeni, kad tas stāv augstāk par planētu un karmas ietekmi. Līmeni, kurā tas zaudē savu Ego- jeb nošķirtību no Dieva. Līmeni, kurā tas kļūst par Skolotāju/Svēto/Pusdievu/Dievu.

p.s.

Kad jautāju, kam ir augstāka garīgā attīstība planētai Saturns ko Agnese nodēvēja par Dieviņu, vai Mahavatāram Babadži, atbilde bija, ka to nav nospējams salīdzināt, jo tie ir dažādi pēc savas būtības. Līdzīgi, kas ir vairāk mūzikas instruments vijole, vai ērģeles?

Lai gan šķietami rodas iespaids, ka Mahavatārs Babadži ir sasniedzis visus garīgās attīstības augstumus un ir pilnībā sevi realizējis, tomēr saņemtā informācija ir tāda, ka tomēr arī viņam ir vēl nebeidzamas iespējas garīgai izaugsmei.

Informācija par Visaugstāko, galējo līmeni nav pieejama, ne Agnesei, ne arī Babadži. Uz šo brīdi aptveramais ir neaptverams un aiz tā ir bezgalība.