Search

Indijas dienvidi ceļojuma plāns


Lūdzu doties uz mājas lapas sadaļu "INDIJA", kur ir lejuplādējams ceļojuma plāns uz 14 lappusēm.

Šis būs tiešām skaists piedzīvojums, jo izmantosim garās ziemas brīvdienas eksotisku un ļoti skaistu vietu baudīšanai.

Pieteikumus, lūdzu sūtīt uz agnese@domuspeks.com

No šo dienas līdz 13. spetembrim paši esam Indijā, līdz ar to sazvanīt var būt grūtības.


Snowy Mountain.png