Search

Agneses pieredzes Jaunajā Derībā. (J.Zariņš)


Kamēr Agnese strādā pie semināra materiālu apkopošanas, padalīšos es ar savām pārdomām.

Atsāku lasīt Jauno Derību.

Visu, ko mēs dzīvē pieredzam, mēs laižam caur savu uzskatu sistēmu, kuru veido mūsu līdzšinējā dzīves pieredze. Caur to arī saprotam teikto, notiekošo, veidojam savas asociācijas un izpratni.

Dzīvojot kopā ar tik neparastu cilvēku, kā mana sieva (Agnese Ziediņa Zariņa), esmu ieguvis pilnīgi jaunu skatījumu uz pilnīgi visu šajā pasaulē. Kas agrāk šķita interesants, vai mazticams, tagad ir kļuvis par manu ikdienu (mirušo gari, dēmoni, nākotnes paredzēšana, izdziedināšanās, eņģeļi, iepriekšējās dzīves...).

Manuprāt, izbraukuma vizītes uz cilvēku īpašumiem ir interesantākā pieredze kādu var iegūt, esot blakus Agnesei (izbraukumos vienmēr dodamies kopā). Ja lasāt blogu domuspeks.com, tad jau iespējams esat guvuši ieskatu kas notiek izbraukumu vizītēs.

Pirmo reizi ar Bībeli saskāros aptuveni 10 gadu vecumā. Pirmie cilvēki, kuri ņēmās skaidrot Bībelē teikto bija mācītāji. Jau tajā vecumā man nekļuva skaidrs, kāpēc tur rakstīto viņi skaidro tieši tādā veidā, jo uz visām šīm lietām var arī paskatīties no cita skatpunkta un ne viena vien.

Es izrakstīju vairākus citātus no Jaunās Derības, uz kuriem pateicoties manai iegūtajai pieredzei caur Agnesi un viņas apmeklētājiem mans skatpunkts ir pamainījies un es saskatu iespēju Bībelē rakstīto saprast savādāk.

MATEJA 8:16-17

16 Kad pienāca vakars, pie viņa atveda daudzus dēmonu apsēstus. Un viņš garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus neveselos, 17 ka piepildītos, ko Kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis: viņš uzņēma mūsu kaites un nesa mūsu sērgas.

Te tiek runāts par to, ka Jēzus tāpat, kā Agnese, gan dziedināja cilvēkus, gan izdzina dēmonus. Tātad tas viss viņam bija reāls un neapstrīdams. Nekādu šaubu par cilvēka spēju dziedināt un izdzīt dēmonus nebija. Esmu bijis klāt vairākās dēmonu izdzīšanās un Agnese tajā laikā aktīvi pielieto Bībelē minēto- vārda spēku.

Papildus tiek teikts, ka viņš uzņēma citu kaites un nesa sērgas. Līdzīgi ir ar Agnesi. Kad viņa saskaras ar cilvēkiem, tad mēdz fiziski uz sevis izjust viņu slimību simptomus (sāpes, sliktu dūšu, depresiju). Kā arī darbs ar lāstiem ietekmē Agneses fiziskā ķermeņa sajūtas ļoti lielā mērā. Līdz ar to tēlaini izsakoties tiek nestas citu kaites un sērgas.

Arī mani Agnese ir pilnībā reiz dziedinājusi no smagas gripas tieši ar slimības paņemšanu uz sevi. Es kļuvu vesels, bet Agnese nokļuva slimnīcā. Ir divi veidi, kā viņa var dziedināt. Viens ļoti ātrs paņemot uz sevi, otrs laikietilpīgāks- neņemot uz sevi, strādājot tikai ar Visuma enerģiju.

Mateja 9:32-34

32 Kad tie gāja ārā, pie Jēzus atveda kādu mēmu un dēmona apsēstu vīru.

33 Un, kad dēmons bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Tad ļaudis brīnījās un sacīja: „Nekas tamlīdzīgs Israēlā vēl nekad nav redzēts!”

34 Bet farizeji runāja: „Viņš izdzen dēmonus ar dēmonu valdnieka palīdzību.”

Te savukārt tiek atspoguļota Agneses pieredze, ka pēc dēmonu izdzīšanas situācijas cilvēkiem dzīvēs būtiski mainās. Vieni tiek pie ilgi gaidītā bērniņa, kura atnākšanai dēmons traucēja, citiem māte no agresīvas kļūst laipna un jauka, cits iegūst sen zaudētu naktsmieru.

Arī Agnese saskaras ar to, ka kristietību pārstāvoši cilvēki viņai kā farizeji pārmet, ka Agnesei dēmonus izdzīt palīdz sātans un tumsas spēki. Tas ir smieklīgi, ka dēmoni palīdz uzvarēt dēmonus. Pilnīgi pretēji, tie viņai nepalīdz, dēmoniskās būtnes aktīvi cenšas uzbrukt katram, kurš vēlas izrādīt pretestību.

Mateja 10:1

Jēzus pieaicināja savus divpadsmit mācekļus, deva tiem varu izdzīt nešķīstos garus un dziedināt visas slimības un kaites.

Tātad šīs funkcijas nav unikālas, tās spēj pildīt ne tikai Jēzus, bet arī citi cilvēki.

Mateja 17:3-4

3 Un redzi tiem parādījās Elija un Mozus- tie sarunājās ar Jēzu.

4 Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja: „Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis- vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam.”

Te mēs Bībelē varam lasīt, ka Agnesei tāpat, kā Jēzum piemīt spēja redzēt mirušos un ar tiem kontaktēties. Vēl vairāk, brīžiem mirušie parādās tik izteikti, ka tos redz arī citi (šajā gadījumā Pēteris, manā pieredzē tie cilvēki pie kuriem esam braukuši vizītēs) un spēj tik ļoti uztvert par dzīviem, ka ir gatavi tiem celt teltis.

Mateja 17:12-13

12 bet es jums saku: Elija jau atnāca, bet tie viņu nepazina un izrīkojās ar viņu, kā gribēja. Tāpat arī Cilvēka Dēlam būs jācieš no tiem.

13 Tad mācekļi saprata, ka viņš tiem bija runājis par Jāni Kristītāju.

Vai šo varētu saprast, kā norādi uz reinkarnāciju? Par kuras esamību mums stāsta Agnese. To, ka Elija pārdzima par Jāni Kristītāju?

Vienlaicīgi Jēzus veic savas nākotnes paredzēšanu. Tātad arī Agneses spēja ieskatīties nākotnes iespējamākajos variantos kristietībai nav jaunums.

Mateja 19:29-30

29 Ikviens, kas atstājis māju vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumus mana vārda dēļ, saņems simtkārtīgi un iemantos mūžīgo dzīvību.

30 Daudzi pirmie būs pēdējie un pēdējie- pirmie.”

Agnese stāsta par iestrēgušajām dvēselēm, mirušajiem, spokiem. Tās ir dvēseles, kuras ir tik ļoti pieķērušās savā apziņā pasaules dzīvei, ka netiek pāri „robežai”, netiek uz dvēseļu pasauli, bet paliek šeit uz zemes. Pieķeršanās mantai, cilvēkam, netaisnīgam notikumam, liedz iespēju aiziet „mūžīgajā dzīvībā” un atstāj dvēseli iesprūdušu zemes dzīves notikumā.

Tālāk tiek teikts, ka materiālās pasaules pirmie paliek pēdējie šajā pēcnāves pārejā, savukārt šīs pasaules pēdējie (tie kuriem nav nekā kam pieķerties) aiziet, kā pirmie. Būtiska ir piebilde „daudzi”, kas nozīmē, ka ne visi. Nav slikti būt pirmajam šajā pasaulē un baudīt fizisko pasauli, vienīgi jābūt piesardzīgam, lai pie tās nepieķertos.

Kristietību praktizējošo vidū ir aktuāls mīts, ka nabadzība ir labāka par pārticību un līdzīgas idejas. Te tiek runāts par to, ka jāprot pareizi pret visu attiekties.

Turpinājums sekos.


Indija2020.jpg