Search

24.03. VZ žurnālā par eņģeļiem.


Žurnālā publicētais raksts ir saīsināta sarunas versija. Te pilnā:

1. Pirmā saskarsme ar eņģeļiem vai ezotērisko pasauli?

Mana pirmā saskarsme ar citiem neredzamo pasauli notika agrā bērnībā, tik cik sen vien spēju sevi atcerēties. Pirmās atmiņas man ir aptuveni no trīs gadu vecuma, kad redzēju mirušo garus tik skaidri, kā īstus cilvēkus, vienīgi kad teicu to citiem, tad izrādījās, ka es vienīgā tos redzu. Tad arī pirmo reizi saskāros ar dēmoniskām būtnēm, kuras bija gan melna suņa ar sarkanām acīm izskatā, gan liela, balta zaļacaina kaķa veidolā. Cik zinu tur bija iesaistīta maģija.

Mana pirmā apzinātā komunikācija ar sargeņģeli sākās aptuveni astoņu gadu vecumā, kad savam eņģelim izdomāju vārdu un to uzzīmēju.

2. Kas jūsuprāt ir enģelis?

Man sargeņģeļus patīk dēvēt par mūsu pavadoņiem, jo termins eņģelis cilvēku uzreiz ieved kaut kādos rāmjos, stereotipos. Es par šīm enerģētiskajām būtnēm daudz runāju savā blogā, lekcijās, man ir arī izveidota mācību grāmatiņa „Sarunas ar sargeņģeli”, kurā stāstu par to, kas viņi ir manā redzējumā un kā ar tiem nodibināt ciešāku saikni. Ir pieejams arī atsevišķs konsultācijas veids, kad cilvēki veido saziņu ar saviem pavadoņiem. Šie vienmēr ir ļoti aizkustinoši mirkļi. Nereti cilvēki izplūst saviļņojuma asarās no šīs komunikācijas. Es klientu šajā ceļojumā tikai pavadu un šī komunikācija starp viņiem ir cilvēka iekšējais process, kurā es neiejaucos, tikai vajadzības gadījumā sniedzu norādes, labākai saziņai.

Ir dzirdēts, ka kāds apgalvo, ka viņam nav sargeņģeļa, vai to ir dzirdējis no kāda sakām par sevi. Es vēl nekad neesmu savā praksē saskārusies ar šādu situāciju.

Pavadonis ir katram cilvēkam, bez tiem mēs ilgi nespētu izdzīvot, jo tie ir vienmēr ar mums kopā un pieskata. Cilvēks ir ļoti trausla un neuzmanīga būtne.

Pavadonis jeb sargeņģelis ar mums ir kopā jau pirms dzimšanas, līdz nāvei. Par viņu mums nav nevienas tuvākas būtnes dzīves laikā. Līdz ar to ir akūti svarīgi par viņu domāt, sarunāties, pateikties, uzticēties.

Patiesībā mums sargeņģeļi ir vairāki, lielākoties trīs. Tomēr viens ir dominējošais, kurš ir ar mums kopā visu laiku un grūtākās situācijās pieslēdzas klāt arī pārējie. Sargeņģeļi laika gaitā var mainīties. Bērnībā var būt viens, bet brieduma gados cits.

Eņģeļi nav mūsu mirušie tuvinieki, tās ir garīgi daudz vairāk evolucionējušas būtnes par cilvēku. Lai gan, ļoti iespējams, lielākā daļa no tiem sen agrāk ir bijušas arī cilvēka ķermenī.

3. Kāda ir jūsu saskarsme ar eņģeļiem? Veids kā Jūs tos redzat. Veids kā sarunājaties- meditācija, vārdi vai darbības.

Sargeņģeļus redzu fiziski ar savu redzi, gan savus, gan citu cilvēku. Lielākoties tos redzu, kā baltu enerģiju. Manu klientu sargeņģeļi dažkārt izvēlas man parādīties tādā veidā, kā cilvēkam tas ir pieņemamāk. Jāsaprot, ka tās nav fiziskas būtnes, līdz ar to spēj pieņemt jebkādu veidolu. Parasti pielāgojas cilvēka priekšstatam par to, kā vajadzētu tam izskatīties. Man viņi parādās tā cilvēka vēlamajā izskatā, lai es viņiem spētu aprakstīt eņģeļa izskatu un viņš sev gūtu apstiprinājumu eņģeļa pastāvēšanai, jo abi redzam to vienādi. Bet pārsvarā tos redzu kā baltas gaismas būtnes. Citreiz viņi man dod informāciju par to, kāds ir viņu vārds, ja cilvēks tādu ir devis, kas ir vēl spēcīgāks apliecinājums un cilvēks jūtas patiesi satraukts, ka eņģelis nav viņa fantāzijas auglis.

Mana saruna ar eņģeļiem notiek domu līmenī, telepātiski, savukārt klienti, vieni saņem informāciju bildītēs, filmiņās, otri saņem informāciju, kā izpratni, domu. Klientiem tas notiek meditācijas formā. Savukārt man nav nepieciešams atsevišķi nosakņoties uz tiem.

Kad strādāju ar cilvēku enerģētiskā ķermeņa sakārtošanu, tad man vienmēr nāk palīgā šī cilvēka sargeņģelis, vai pat vairāki, lai palīdzētu attīrīt viņa čakras vai noņemt kādu uzlikumu.

4. Kas notiek ar cilvēkiem, kuri netic eņģeļiem?

Ja mūsu komunikācija ar sargeņģeli ir nevīžīga, tad viņi izpilda tikai savu obligāto minimālo programmu bez pārlieku liela entuziasma. Savukārt, ja veidojam cieņpilnas, pateicības pilnas attiecības, tad tie mūsu labā cenšas izdarīt visu pāri pat saviem spēkiem.

Eņģeļi ir ļoti jūtīgi un emocionāli, viņus ļoti viegli ir iespējams sarūgtināt, tomēr arī ļoti viegli iepriecināt. Ja cilvēks noliedz eņģeļu pastāvēšanu, tas protams, nekā viņus neuzmundrina. Līdz ar to cilvēks pats sev atņem būtisku atbalstu un palīdzību. Eņģelis var burtiski iespītēties un ieņemt diezgan loģisku nostāju, ja jau tu man netici, tad es tev arī nepalīdzēšu.

Jebkurā gadījumā pavisam savu palīdzību tas neliedz, bet varētu darīt daudz vairāk cilvēka labā, ja vien cilvēks pats tajā būtu ieinteresēts.

Tas ir ļoti bēdīgi, ja tavā labā kāds ļoti cenšas un sargā tevi, bet tu to neredzi, nedzirdi un vēl noliedz. Tā ir cilvēka atbildība, ka viņš izvēlas ignorēt zīmes un dzīvo, kā aklais neredzot to lielo svētību, kāda viņam ir dota.

Nekas šajā Visumā nav netaisnīgs. Karmiski pelnījuši mēs esam grūtākas dzīves par to kāda mums ir.

5. Ar ko atšķiras īstie eņģeļi no tiem, kādus cilvēki parasti tos iztēlojas?

Atšķirība ir tajā, ka viņi ir daudz tuvāk mums, nekā domājam, palīdz mums daudz vairāk nekā spējam iedomāties. Visas mūsu lūgšanas iet vispirms caur mūsu eņģeļiem. Viņi ir pirmā instance pie kuras griezties pēc palīdzības.

Līdzībās runājot, jūs taču ziniet, ka ir tādi uzņēmumi, kuros strādā desmitiem tūkstošu cilvēku. Visi šie darbinieki nevēršas pie uzņēmuma īpašnieka, firmas radītāja, bet gan iet pie sava priekšnieka. Uzņēmuma īpašnieks nemaz nezin, ka viņam ir šie konkrētie darbinieki un kādas ir viņu ikdienišķās grūtības, to visu risina viņu tiešie priekšnieki.