Search

Saruna žurnālā "Citāda pasaule"


Lai palielinātu attēlus un vieglāk būtu lasīt, turiet nospiestu taustiņu ctrl un vienlaicīgi spiediet + līdz vēlamajam izmēram.
Lai palielinātu attēlus un vieglāk būtu lasīt, turiet nospiestu taustiņu ctrl un vienlaicīgi spiediet + līdz vēlamajam izmēram.
Lai palielinātu attēlus un vieglāk būtu lasīt, turiet nospiestu taustiņu ctrl un vienlaicīgi spiediet + līdz vēlamajam izmēram.
Lai palielinātu attēlus un vieglāk būtu lasīt, turiet nospiestu taustiņu ctrl un vienlaicīgi spiediet + līdz vēlamajam izmēram.
Lai palielinātu attēlus un vieglāk būtu lasīt, turiet nospiestu taustiņu ctrl un vienlaicīgi spiediet + līdz vēlamajam izmēram.

Paldies žurnāla "Citāda pasaule" žurnālistei Līvai Romānei par iespēju sarunāties.

Lai palielinātu attēlus un vieglāk būtu lasīt, turiet nospiestu taustiņu ctrl un vienlaicīgi spiediet + līdz vēlamajam izmēram.


Indija2020.jpg