Search

Zanda: Vai tiešām tā varētu būt, ka mums tiek atņemts viss, ko mīlam vairāk par Dievu?