Search

Zanda: Vai tiešām tā varētu būt, ka mums tiek atņemts viss, ko mīlam vairāk par Dievu?


No iepriekšējā bloga raksta īpašu vērību vēlos pievērst šim Zandas jautājumam.

Ir daudzi cilvēki, kuri uzdod šādu jautājumu un jāatzīst, ka šī ir ļoti bīstama doma. Ar mums notiek tas, kam mēs ļoti ticam. Ja mēs ļoti stipri ticam šādai idejai, tad tiešām mēs varam zaudēt visu mums svarīgo. Es to redzu šo cilvēku dzīvēs, kuri šim uzskatam tic. Varbūt tas skan citādākā formātā, bet saglabājot šo galveno domu.

Visums mums dod norādi, ka nav jāšķiro ko un cik daudz mīlēt. Visas galējības ir liekas. Mums ir jāmācās dzīvot līdzsvarā. Ja mēs kļūstam savās domās, darbos, uzskatos galēji fanātiski, jebkurā sfērā, tad Visums mums parādīs, ka tas ir nepamatoti. Mūs vienmēr māca, ka jādzīvo ārpus dogmām.


Indija2020.jpg