Search

"Mistērija" mans raksts par enerģētiku + vingrinājumi sevis sakārtošanai.


Lai palielinātu attēlus un būtu vieglāk lasīt var turēt nospiestu taustiņu "ctrl" un vienlaicīgi spiest taustiņu "+" tik reizes, kamēr burti ir labi salasāmi.


Snowy Mountain.png