Search

Lielā "Mistērijas" intervija


Lai palielinātu attēlu turiet nospiestu pogu  ctrl un vairākas reizes +

Paldies žurnāla "Mistērija" žurnālistei Dagnijai Millerei Balandīnai par iespēju sarunāties.

Paldies īpašniecei Valdai par ieinteresētību turpmākajā sadarbībā.

Lai palielinātu attēlus un vieglāk būtu lasīt, turiet nospiestu taustiņu ctrl un vienlaicīgi spiediet + līdz vēlamajam izmēram.


Indija2020.jpg