Search

Eņģeļi- kā es viņus redzu.

Sargeņģeļi ir katram cilvēkam, bez izņēmuma.

Kad cilvēki nāk pie manis uz vizīti, tad strādājot ar cilvēku enerģētiskā ķermeņa attīrīšanu, es bieži vien piesaucu palīgā šo cilvēku sargeņģeļus. Kopā veicot šo darbu mums tas sanāk krietni ātrāk, nekā, ja to daru viena, bez eņģeļu palīdzības. Lielākoties sargeņģeļi labprāt man tajā palīdz. Palīdzēšanas apjoms un spējas ir katram eņģelim atšķirīgs, citi ar to tiek galā izcili un es varu pamācīties no tiem jaunas darba metodes, citi savukārt ir ļoti nemākulīgi un lielākais darba apjoms ir manā ziņā.

Es cilvēku sargeņģeļus lielākoties redzu metra garumā, kā cilvēkveidīgus gaismas siluetus. Dažkārt redzu augumā nedaudz mazākus par metru, kā būtnes ar spārniem, kuri lidinās apkārt pa telpu, citreiz tie ir gara auguma- apmēram 190 cm. Lielākie eņģeļi atšķiras ar būtiski lielāku viedumu un es pret tiem izjūtu patiesu bijību. Jāapzinās, ka eņģeļi ir enerģētiskas būtnes. Līdz ar to, īstenībā viņi ir kā gaismas ķermeņi, kuri priekš cilvēkiem ir spējīgi pieņemt jebkādu izskatu. Tas ir, lai mēs, cilvēki spētu tos labāk un vieglāk uztvert.

Savdabīgi ir tas, ka eņģeļi šķietami netiek cauri priekšmetiem, kā to dara mirušo gari. Ja mirušo gars viegli izslīd cauri galdam, durvīm, vai sienai, tad eņģeļi tā nemēdz darīt, bet vienmēr „apiet” šķērslim apkārt. Līdz ar to diezgan loģiski varētu šķist, ka var rasties situācijas, ja mēs strauji aiz sevis aizveram ciet durvis, tad varam savu eņģelīti atstāt otrā pusē. Lai gan viņi neiet cauri priekšmetiem, tomēr eņģeļiem piemīt spēja „teleportēties”. „Teleportēšanās” no eņģeļiem prasa būtiski vairāk enerģijas. Tātad pavisam bez eņģeļa jau mēs nepaliekam, tomēr šķiet, ka labāk būtu rēķināties ar viņu klātbūtni un parūpēties, lai tas tiek mums līdzi, lai kur mēs dotos. Šāda uzmanības pievēršana un piedomāšana eņģeļiem noteikti patiks un viņi Jums par to atmaksās ar savu palīdzību. Es eņģeļus varu salīdzināt ar ļoti trauslu, emocionālu un jūtīgu sievieti. Viņi tiešām ir izteikti smalkjūtīgi. Eņģeļi ļoti priecājas, ja mēs tos slavējam, tie gluži vai plīst, kā pavasara pumpuri no laimes, ja par viņiem domājam labu, pasakāmies, slavējam, priecājamies, bet viņus arī ir ļoti viegli sarūgtināt, apbēdināt un aizvainot. Kopumā eņģeļi ir ļoti mīlošas un jaukas būtnes. Eņģeļiem nav dzimuma, tomēr tie var pieņemt tādu dzimumu, kāds cilvēkam ir patīkamāks, lai ar to kontaktētos.

Parasti cilvēkam eņģeļi ir vairāk nekā viens un dzīves laikā viņi mēdz mainīties uz konkrētajam vecumam atbilstošākiem. Viens no eņģeļiem ir mums tuvāks un pārējie „pieslēdzas” kad tas ir nepieciešams nopietnākās situācijās, vai brīžos kad kāds no citiem ir pieredzējušāks risināt attiecīgo situāciju cilvēka dzīvē nekā „galvenais”.

Eņģeļi nav ar mums kopā fiziski 24/7. Tad kad mēs esam drošībā, piemēram, miegā, tad tie var doties „augšā” atstājot mūs vienatnē. Tomēr, ja nu gadījumā situācija mainās un ir nepieciešams viņu atbalsts, tad tie, protams, momentā ir klāt pie mums.

Interesanta situācija atgadījās ar kādu manu ļoti labu paziņu, ar kuru apspriedām eņģeļu pastāvēšanu. Viņš mierīgi sēdēja, neko neēda, nedzēra, bet brīdī, kad izteica šaubas par eņģeļu palīdzēšanu, tad momentā aizrijās pilnīgi ne no kā. Savu rīstīšanos viņš apturēja ar vārdiem „labi, labi, sapratu, bez eņģeļiem mēs nenodzīvotu pat piecas minūtes”. Pēc šiem vārdiem viņš, cik strauji aizrijās tikpat strauji, arī atlaba. Es negribētu, ka Jūs pārvēršat šo informāciju rotaļās ar eņģeļu testēšanu, tas notikums bija konkrētajam cilvēkam. Viņam ar to pietika, lai saprastu vēstījumu. Jums es rekomendētu veidot attiecības ar šīm gaismas būtnēm, kuras mūsu labā dara neiedomājami daudz un priecātos darīt vēl vairāk, ja vien mēs spētu to novērtēt.

Eņģeļu mijiedarbība ar cilvēku ir atkarīga no tā, cik ļoti cilvēks pats to viņiem ļauj. Ja indivīds ignorē eņģeļu esamību un ir nepateicīgs pēc savas dabas, tad nosacīti runājot var teikt, ka eņģeļi tikai „atstrādā minimālo atbalsta programmu”- nepieļauj cilvēka aiziešanu bojā pirmslaicīgi. Tomēr jo indivīds ir tuvākās attiecībās ar saviem sargeņģeļiem, jo labprātāk viņi nāk palīgā cilvēkam risināt visu, ko vien tas vēlas un kas tam ir aktuāls.

Sadraudzēties ar eņģeļiem nav nekas sarežģīts. Ar eņģeļiem ir jāveido attiecības, kā mēs to darām ar sev mīļiem un tuviem cilvēkiem. Jāizsaka pateicība, jāparunājas, jāizsaka komplimenti. Dariet to regulāri. Turpmāk katru dienu.

Sarunas ar savu sargeņģeli var veikt jebkurā brīdī, bet var arī pirms miega, domās izrunājot dienas notikumus un pasakot paldies par dažādiem mirkļiem, kurus šī diena bija nesusi. Var arī no rīta izrunāt dienas gaitā plānotās darbības un ar pateicību palūgt atbalstu visas dienas garumā un jo īpaši kādā konkrētā situācijā. Ņemiet vērā, ka Jūsu iedomātais situācijas risinājums, ne vienmēr ir labākais. Tāpēc, ja lūdzat palīdzību, tad pieņemiet jebkuru scenāriju, jo tieši caur Jums netīkamu situāciju, iespējams ir nākusi lielākā palīdzība.

Uzsāciet savu sarunu ar savu sargeņģeli jau šodien, vai vēl labāk TAGAD.


Snowy Mountain.png