Search

Par rakstu „Dvēseļu vecuma iedalījums”.


Lasītāja Gintera jautājums:

Skaitli 7 piesaukt ir populāri, bet neesmu pārliecināts, ka dvēseles savā pasaulē tiešām sevi tā iedala stingri 7 kategorijās (manuprāt, dvēseles ir tik unikālas un dažādas, ka grūti tās iedalīt stingros rāmjos).

Agnese:

Jūs pats pareizi atbildējāt uz savu jautājumu. Vienkārši, lai kaut aptuveni idejiski nodotu informāciju cilvēki visu mēdz sakārtot kaut kādos plauktiņos. Mēs dzīvojam duālā pasaulē un mūsu izteiksmes forma lielākoties ir visu sadalīt un nošķirt.


Indija2020.jpg