Search

Par afirmācijām


Lasītāja Gintera jautājums:

Esi pieminējusi afirmācijas, bet derētu rakstu par to, kā tas notiek ar piemēru;

Agnese:

Afirmācija tas ir kaut kas līdzīgs pašsuģestijai, kad mēs vairākkārtīgi atkātojot: ‘’es esmu veiksmīgs/a’’ to sākam sev piesaistīt. Protams, lai tas darbotos, tam ir jānotic un to, ir no sirds jāvēlas. Līdz ar to afirmācijas vēlams veidot pakāpeniski augošā secībā atkarībā no šī brīža spējas noticēt galējam rezultātam. Ja sāksim apgalvot sev lietas, kurām paši neticam, tad arī afirmācijas iedarbības nebūs. Tas tomēr nenozīmē, ka mērķi ir jāsamazina. Mērķiem ir jābūt cik vien iespējams grandioziem. Tomēr afirmācija ir apgalvojuma formā izteikts mērķis it kā tas jau būtu sasniegts. Tāpēc nepieciešams ticēt tai jau tieši šobrīd.


Indija2020.jpg